II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 66.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://ranking.zwolnienizteorii.pl/ranking-2018

 

Kalendarium 2014/2015

Kalendarz pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Słupsku

w roku szkolnym 2014/2015

Data

Wydarzenie

01.09.2014

Uroczysta inauguracja roku szkolnego

  • 8.15 – spotkanie klas I Gimnazjum z wychowawcami w przydzielonych klasach
  • 8.30 – klasy I Gimnazjum – prowadzenie J. Jaśniewicz 
  • 8.45 - spotkanie klas I LO z wychowawcami w przydzielonych klasach
  • 9.00 – klasy I LO  - S. Stefański, H. Machura
  • 9.15 -  spotkanie klas II i III Gimnazjum z wychowawcami w przydzielonych klasach
  • 9.30 – klasy II i III Gimnazjum – prowadzenie J. Jaśniewicz 
  • 9.45 - spotkanie klas II i III LO z wychowawcami w przydzielonych klasach
  • 10.00 – klasy II i III LO - S. Stefański, H. Machura
22.12.2014 - 31.12.2014 Zimowa przerwa świąteczna

02.02.2015 - 15.02.2015

Ferie zimowe

02.04.2015 - 07.04.2015 Wiosenna przerwa świąteczna

21.04.2015 - 23.04.2015

Egzamin gimnazjalny (dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Gimnazjum i Liceum, wewnątrzszkolne badanie osiągnięć dla klas II LO)
24.04.2015 Zakończenie zajęć w klasach III LO – S. Stefański, H. Machura

29.04.2015-30.04.2015

Przekazanie kompletu dokumentacji szkolnej klas III LO do zatwierdzenia i archiwizowania

04.05.2015 - 06.05.2015

Egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym (dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych Gimnazjum i Liceum, wewnątrzszkolne badanie osiągnięć dla klas II Gim.)

21.05.2015 - 22.05.2015

Ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych (dni wolne od zajęć dydaktycznych w Liceum)
25.05.2015 Ustny egzamin maturalny z języków obcych
25.06.2015 Uroczystość zakończenie klas III Gimnazjum nr 3 – K. Mielczarek

26.06.2015

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
  • 9.00 – klasy I i II Gimnazjum – J. Jasniewicz
  • 11.00 – klasy I i II Liceum – S. Stefański, H. Machura
29.06.2014 - 30.06.2015 Przekazanie kompletu dokumentacji szkolnej do zatwierdzenia i archiwizowania
29.06.2015 - 03.07.2015 Przygotowanie logistyczne na rok szkolny 2015/2016 i obowiązek dyspozycyjności nauczycieli w godz. 9 – 13.

 

I semestr trwa od 1.09.2014 do 14.01.2015, drugi semestr od 15.01.2015 do 26.06.2015 (klasy III LO do 24.04.2015).

 

 

*/