II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 66.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://ranking.zwolnienizteorii.pl/ranking-2018

 

Kalendarium 2018/2019

 

Harmonogram pracy II Liceum Ogólnokształcącego

w roku szkolnym 2018/2019

Termin

Wydarzenie

23.08.2018

Czwartek

Rada Pedagogiczna

24.08.2018

Piątek

Rada Pedagogiczna

27.08.2018

Poniedziałek

Rada Pedagogiczna

28.08.2018

Wtorek

Rada Pedagogiczna

29.08.2018

Środa

Rada Pedagogiczna

30.08.2018

Czwartek

Rada Pedagogiczna

31.08.2018

Piątek

Rada Pedagogiczna

03.09.2018

poniedziałek

· Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

· Testy poziomujące z języka angielskiego

· Szkolenie członków Rady Pedagogicznej

04 – 06.09.2018

Wtorek-czwartek

Biwak integracyjny dla uczniów II LO

19.09.2018

Środa

Rada Pedagogiczna

20.09.2018

Czwartek

Spotkania z rodzicami

15-22.10.2018

Poniedziałek - Poniedziałek

WBO dla klas III LO

15-17.10.2018

Poniedziałek -Środa

WBO dla klas III Gimnazjum

24.10.2018

Środa

Rada Pedagogiczna

02.11.2018

Piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.11.2018

Środa

Rada Pedagogiczna

22.11.2018

Czwartek

Spotkania z rodzicami

12.12.2018

Środa

Rada Pedagogiczna

13.12.2018

Czwartek

Spotkania z rodzicami

23.12.2018 – 01.01.2019

Zimowa przerwa świąteczna

09.01.2019

Środa

Rada Pedagogiczna

10.01.2019

Czwartek

Spotkania z rodzicami

14-21.01.2019

Poniedziałek-Poniedziałek

WBO dla klas III LO

14-16.01.2019

Poniedziałek- Środa

WBO dla klas III Gimnazjum

11-24.02.2019

Ferie zimowe

20.03.2019

Środa

Rada Pedagogiczna

21.03.2019

Czwartek

Spotkania z rodzicami

10.04.2019

Środa

Egzamin gimnazjalny: język polski i przedmioty humanistyczne

WBO dla klas II liceum

11.04.2019

Czwartek

Egzamin gimnazjalny: matematyka i przedmioty przyrodnicze

WBO dla klas II liceum

12.04.2019

Piątek

Egzamin gimnazjalny: języki obce

WBO dla klas II liceum

17.04.2019

Środa

Rada Pedagogiczna

18 – 23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

26.04.2019

Piątek

Zakończenie klas III LO

02.05.2019

Czwartek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

06.05.2019

Poniedziałek

· Egzamin maturalny z języka polskiego

· Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

· Zdawanie dokumentacji klas III LO

07.05.2019

Wtorek

· Egzamin maturalny z matematyki

· Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

08.05.2018

Środa

· Egzamin maturalny z języka angielskiego

· Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.05.2019

Wtorek

· Egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych

· Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas LO

22.05.2019

Środa

· Egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych

· Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas LO

· Posiedzenie Rady Pedagogicznej

23.05.2019

Czwartek

Spotkania z rodzicami

17.06.2019

Poniedziałek

Rada Pedagogiczna

19.06.2019

Środa

Zakończenie klas III Gimnazjum

20.06.2019

Czwartek

Boże Ciało

21.06.2019

Zakończenie roku szkolnego - klasy I i II LO

24.06.2019

Zdawanie dokumentacji klas III Gimnazjum oraz klas I i II LO

*/