Program

Program obchodów 70-lecia
II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Słupsku
27 – 28 września 2019 roku

27 września 2019 roku (piątek)

  • 13.00 Uroczysta Rada Pedagogiczna z udziałem władz miasta, Dyrekcji i Grona Pedagogicznego.
  • 13.30 Sadzenie drzewek jubileuszowych, odsłonięcie głazu.
  • 14.00 Przemarsz do siedziby Teatru Nowego – udział biorą: Goście, Dyrekcja, Nauczyciele, Absolwenci, Uczniowie.
  • 14.30 Uroczystości jubileuszowe połączone z Koncertem Absolwentów.
  • 16.00 Jubileuszowy tort w foyer Teatru

28 września 2019 roku (sobota)

  • 9.00 Uroczysta Msza św. w intencji Absolwentów, Grona Pedagogicznego i uczniów.
  • 10.30 Rejestracja uczestników. Przekazanie materiałów zjazdowych.
  • 11.00 Wmurowanie „Kapsuły czasu”. Wspólna fotografia. Prezentacja specjalnego logo szkoły.
  • 12.00 Zwiedzanie szkoły, wystawy fotograficznej, wystawy prac w auli szkoły, wpisy do Księgi Absolwentów, spotkania koleżeńskie w klasach.
    W auli szkoły występy absolwentów i uczniów –„Mikrofon dla wszystkich”
  • 20.00 Bal Absolwentów –Gościniec Młyn Słupski, ul. Młyńska 4

Koszty organizacyjne:
Opłata zjazdowa – 80 złotych.
Udział w balu – 130 złotych.
Zapraszamy Absolwentów do udziału w uroczystości.
Wpłaty na konto Rady Rodziców z dopiskiem Zjazd Absolwentów do końca czerwca 2019 r.

Numer konta Rady Rodziców:
16 2030 0045 1110 0000 0144 2110